Datums: 10.01.2020 Veiktas izmaiņas halles iekšējās kārtības noteikumos


Šogad ir veiktas izmaiņas Nīcas sporta halles iekšējās kārtības noteikumos, ar kuriem var iepazīties mājas lapā sadaļā DOKUMENTI, kā arī uz vietas Nīcas sporta hallē.

Būtiskas izmaiņas skar trenažieru zāles, aerobikas zāles un saunas apmeklētājus:

  • trenažieru zālē patstāvīgi atļauts darboties no 15 gadu vecuma (ar vecāku rakstisku atļauju);
  • sākot no 12 gadu vecuma tikai vecāku vai individuāla trenera vadībā;
  • pēc vingrojuma izpildīšanas inventārs obligāti jānovieto tam paredzētajā vietā;
  • saunas telpās bez saskaņošanas ar halles darbiniekiem aizliegts izmainīt saunas temperatūras un citus tehniskos uzstādījumus;
  • aerobikas zālē grupas vadītājs nes atbildību par kārtību un grupas dalībnieku drošību nodarbību laikā.