Datums: 15.12.2020 FLORBOLISTIEM IEGĀDĀTS JAUNS APRĪKOJUMS


Nīcas novada dome realizējusi Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes apstiprināto projektu „Florbola aprīkojuma iegāde Nīcas novadam” Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000002.

Projekta ietvaros tika iegādāts florbola aprīkojums (bortu un vārtu komplekti), lai dažādotu aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Nīcas novadā un tuvākajā apkārtnē gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Šo aprīkojumu varēs izmantot arī skolas sporta stundu dažādošanai, kā arī sporta programmas pilnvērtīgākai realizācijai. Projekta īstenošana ļaus rīkot arī pilnvērtīgus un kvalitatīvus florbola treniņus, sacensības un nometnes.

Projekta ilgtspēju veicinās florbola entuziasti/komandas spēlētāji, kā arī Nīcas sporta halle, popularizējot šo sporta veidu un turpinot organizēt gan "Nīcas nūjas" turnīru, gan Lejaskurzemes čempionāta posmus. Florbols Nīcas novadā un apkārtnē jau bija sasniedzis līmeni, kurā nepieciešami jauni un atbilstoši florbola borti un vārti, kas noteikti palīdzēs turpmākai florbola attīstībai un aktīvās atpūtas dažādošanai.

Projekta kopējās izmaksas pēc atkārtotas cenu izpētes ir EUR 5109,10 (t.sk. PVN 21%). Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5060,71. Publiskais finansējums veido 65% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda EUR 3289,46. Nīcas novada domes līdzfinansējums veido EUR 1819,64.

Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā projektu konkursā – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Apakšpasākums - 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju”.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development