Datums: 12.11.2020 Darba laiks Valsts svētkos


Dievs, svētī cīņām mūs! Dievs, svētī miera gaitām!
Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!
No pašas jūrmalas līdz svešu zemju malām
Lai mierīgs staigā arkls, ko laukiem šiem mēs kalām!

/Leonīds Breikšs/

NĪCAS SPORTA HALLE

17.11.

no plkst. 10:00 - 20:00

18.11.

SLĒGTS

 

RUDES SPORTA NAMS

17.11.

no plkst. 9:00 - 19:00

18.11.

SLĒGTS